สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสหรัฐ คงมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/รายงาน : นายสหรัฐ คงมานะ/ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)