ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมแก้ไขปัญหาการร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงานการศึกษา จ.สระบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และคณะจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมต้อนรับ พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมและรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน การทุจริตของหน่วยงานการศึกษา ตามกำหนดการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง และจังหวัดสระบุรี

การนี้ ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔, นายเกษม พูลสงค์ รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี