ผอ.สพม.33 (สุรินทร์) ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการทำนาถุง ต่อนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ได้ร่วมคณะ กอ.รมน. ภาค 2 นำเสนอนวัตกรรมการทำนาถุง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ กอ.รมน.ภาค 2 ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาถุง และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวนาถุง ซึ่ง เด็กหญิงวรัญญา มิ่งสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวสลิล โสพิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร) ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ โดยมี พลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พอ.เอกภาพ สุหร่าย รอ ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 และนายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมข้าวนาถุง ได้รับความสนใจจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง