สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3  มอบเกียรติบัตร รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  จำนวน 31 โรงเรียน 90 คน  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ.วัดโบสถ์ และอ.พรหมพิราม) ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 มกราคม 2564  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก