สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสารดน้ำต้นไม้

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสา รดน้ำต้นไม้ที่เขาขยาย โดย บุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ณ บริเวณเขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท