ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสุขภาพประจำปี_2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำทุกปี โดยในวันนี้ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีกำหนดนัดตรวจสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มาอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1