พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส่วนราชการทั้งสองแห่ง รวมทั้งสิ้น 19 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยในประเภทกรีฑาต่างๆ ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ  วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี