สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุม อกศจ.พิษณุโลก

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ พร้อมด้วยดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ เป็นประธานในการประชุม