ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนในปัจจุบันกับระบบ DMC

นายประสิทธิ์  อินวรรณา  รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองยืนยันจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงปัจจุบันกับที่มีอยู่จริงในระบบ DMC ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการพิจารณาข้อมูลจำนวนนักเรียน กับข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จริง โดยพิจารณากลั่นกรองเพื่อยืนยังความถูกต้องของข้อมูล ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37