ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนะธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565

ด้วย สพฐ. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนะธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565 รายละเอียด ดังเอกสารแนบ รายชื่อนักเรียนที่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมชาติ