ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4  พร้อมด้วยนายนฐกร  แสงจันทร์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์กมล  อัครกิจมั่งมีสุข  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มอบนโยบายการบริหารจัดการ (Kan 4 Excellence) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และด้านสัมพันธภาพ ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน รับทราบปัญหา และอุปสรรค์ในการเรียนช่วงปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี