ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกีฬาร่วมมิตรเกมส์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ร่วมมิตรเกมส์ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) ณ  สนามกีฬาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ในการแข่งขันกีฬา “ร่วมมิตรเกมส์” ในคั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) ทั้ง 9  โรงเรียนในตำบลนาข่า ตำบลโคกคอน และตำบลบ้านว่าน ได้แก่ โรงเรียนบ้านว่าน โรงเรียนบ้านโคกคอน โรงเรียนบ้านเป้า โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา  โรงเรียนบ้านโพนพระ โรงเรียนบ้านแสนสุขและโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา  โดยมีการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 14  ธันวาคม  2561  เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา