สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมหัวหน้าสนามสอบและผู้ประสานงานสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดกรรมการประจำสนามการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ฯ ดำเนินการประชุมหัวหน้าสนามสอบและผู้ประสานงานสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดกรรมการประจำสนามการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)