ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ห่วงใยโรงเรียนน้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 โดยมีภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2,เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์
โดยช่วงเช้าของวันนี้ ได้เดินทางร่วมประชุมและรับฟังรายงานสถานการณ์เกิดอุทกภัยของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเงินจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวนเงิน 50,000 บาท ถุงยังชีพและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้กับผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อ.เมือง จ.ปัตตานี ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมบริเวณโรงเรียน และบ้านพักอาศัย หลังจากที่เขื่อนบางลาง จ.ยะลา ได้มีการระบายน้ำ เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน