สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference)  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

วันที่ 18 มกราคม 2564  นายองอาจ พินทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference)  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding เพื่อชี้แจงแนวทงการดำเนินงานฯ  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน