โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” (สพม.16) พิธีเข้าประจำกองพันของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1