รายการ “คุยข่าว สิบโมง” (ททบ.5) โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ

“คุยข่าว สิบโมง” (ททบ.5) โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.youtube.com/watch?v=xOqB91tjAdo