สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตชด.รักไทย

ท่าน รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ท่าน สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามคุณภาพนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนเชิงรุก สนับสนุนสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน อนันต์ แก้วแจ่ม ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติตระการ 2 ครูใหญ่ คณะครู และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอย่างดียิ่ง