สพป.สร.1 ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

                 วันที่  22  มกราคม  2564  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่  และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับนโยบายจาก  สพฐ. ผ่านระบบทางไกล  เรื่อง  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง