องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต ๓ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3

***เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอไม้แก่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาไม้แก่น ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ให้การต้อนรับ โดยนายมะสะบรี ลอมา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโละไกรทอง คณะครูและนักเรียน ได้รายงานการดำเนินงานโครงการ
***พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนและได้เน้นย้ำให้นำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่างเป็นรูปธรรม

 

www.pattani3.go.th