สพป.นภ.2คว้ารางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 (ระดับจังหวัด)

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมบุคลากร สพป.นภ.2 ร่วมพิธีมอบรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 (ระดับจังหวัด) และมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่ง สพป.นภ.2 ได้รับรางวัล จำนวน 2 ประเภท คือ รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ นางสาวชนัดตา ไทยถาวร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ากกค้อกกโพธิ์ และนางจิตนา ระวงษ์โคตร ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ และรางวัลประเภทหน่วยงาน ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
และในเวลาต่อมา นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
รูปภาพเพิ่มเติม >>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1510496739341343