สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาศึกษานิเทศก์ ด้านการประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ บ้านสวนคลาสสิครีสอร์ท อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศโรงเรียน โดยผ่านกระบวนการ PLC พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป