การตรวจงานก่อสร้างอาคารหอประชุม ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้มาตรวจงานการก่อสร้างอาคารหอประชุม ในการนี้ นายสมัย ธนะศรี ผอ.ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมตวจงานการก่อสร้าง ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2