วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.ปัญญา หาแก้ว สพม. 42 และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 26 มกราคม 2564
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน
Stand Alone คุณภาพสูงและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ได้แก่โรงเรียน ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ