รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ท่านรอง วันชัย  หวังสวาสดิ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม และการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3

วันที่ 19 มกราคม 2564 : เวลา 13:00 น. รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ท่านรอง วันชัย  หวังสวาสดิ์ พร้อมคณะ  มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม และการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง เป็นที่พอใจ

 

 

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์