สพฐ. จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมเยาวชนไทยสู่นักกีฬามืออาชีพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ภายในงานมีนักกีฬาตัวแทนระดับภูมิภาค จำนวนกว่า คน เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมรับโล่ เหรียญ และถ้วยรางวัล จากรมช.ศธ. ประธานในพิธี

การแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ในครั้งแรกนี้ ได้มีการกำหนดจัดแข่งขันใน 8 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง และฟุตซอล) โดยมีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค ประเภทละ 1 ทีม จากนั้นคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีม โดยจัดแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดนที่จังหวัดสงขลา จากนั้นจึงจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามกีฬาอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้ คือวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย

รมช.ศธ. กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เพราะนั่นคือดอกผลของความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะความสามารถที่โดดเด่นในวันนี้ สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในวันนี้ก็อย่าได้เสียใจ แต่ให้ใช้โอกาสนี้ทบทวน อดทนสร้างวินัยในการฝึกฝนเพิ่มทักษะความสามารถของตนเองอย่าได้ท้อแท้ วันนี้เป็นวันกีฬาแห่งชาติที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้แข่งขันเปิดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนที่มีความสามารถไม่แพ้กัน เพราะกีฬาสอนให้เรารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นแนวทางที่สอนให้เราได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน ซึ่งตนเน้นย้ำมาตลอดว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ต้องพัฒนาทั้งทางด้านทักษะทางด้านวิชาการและและร่างกาย รวมทั้งสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะในสองประเด็นหลังนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี นโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิมจะต้องถูกปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของบริบทสังคมโลก มอบมุมมอง มิติทางความคิดที่รู้เท่าทัน และช่องทางอันเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องสร้างการตระหนักรู้ว่าทุกอาชีพล้วนมีบทบาทในการพัฒนาชาติไม่แพ้กั

การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ถือฤกษ์เอาวันกีฬาแห่งชาติเป็นจุดเริ่มในการผลักดันสร้างทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการกีฬาของเด็กนักเรียนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านทักษะวิชาการที่สำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เราต่างประจักษ์ในศักยภาพด้านการกีฬาของเด็กไทยแล้ว รวมทั้งในแวดวงกีฬาระดับโลกนักกีฬาไทยของเรายังได้สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในหลายประเภทกีฬา และเส้นทางนักกีฬาอาชีพก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้ ผมเชื่อว่าหลายคนที่ยืนอยู่ในหมู่พวกเราอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจจะได้ติดตราธงชาติไว้ที่อกเสื้อในนามของทีมชาติไทย ชื่อเสียง เกียรติภูมิและความมั่นคงในชีวิตของท่านล้วนเสมอซึ่งอาชีพอื่นๆ วันนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้รู้ขีดความสามารถของตนเอง รู้แนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นไป นี่คือเจตจำนงของการจัดมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนทุกท่านได้จดจำไมตรีและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในมหกรรมกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ครั้งนี้เอาไว้ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริม ชักชวนผู้คนในชุมชนของเราได้มาใช้เวลาว่างในกิจกรรมกีฬาร่วมกัน ร่วมแบ่งปันชัยชนะ รอยยิ้ม และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฝึกฝนพัฒนาสมรรถนะร่างกายและทักษะการกีฬา เพื่อกลับมาก้าวข้ามขีดจำกัดของเราในมหกรรมกีฬาระดับชาติครั้งต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว
บช
ขณะที่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ทิ้งท้ายว่า พันธกิจของ สพฐ. คือการสร้างคน ซึ่งเราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงทักษะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องสร้างคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติของเราสืบไป จึงเป็นที่มาของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหลายต่อหลายโครงการของ สพฐ. สิ่งที่ สพฐ. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งคือการที่ผู้ปกครองทุกท่านตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสในการร่วมชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับลูกหลานของเรา รวมทั้งได้มีพื้นที่ส่วนกลางที่จะใช้ช่วงเวลาสันทนาการร่วมกับลูกหลานผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬาในพื้นที่โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นแนวร่วมเดียวกับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดูแลบุตรหลานของเราให้ได้เติบโตเต็มศักยภาพ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางสาขาอาชีพที่เปิดกว้าง ส่งเสริมความสามารถที่โดดเด่นให้กับเขาเหล่านั้น ได้ก้าวเดินบนเส้นทางอาชีพที่สร้างความสุขและความเจริญให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไป

บรรพต ข่าว