สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ 27มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1เป็นประธานประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  ผอ.สพม.21พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด