ผอ.สพม.9 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม