สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ ลดภาระงานครู ตามนโยบายของ สพฐ. 

วันที่ 15  ธันวาคม 2561 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิด โครงการโรงเรียน มีนายเชษฐ์ ไทยปิยะ  รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  กล่าวรายงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 143 คน  เพื่อให้ธุรการโรงเรียน ได้เพิ่มความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ  ด้านการรับส่งหนังสือราชการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานครู ตามนโยบายของ สพฐ.  ณ ห้องประชุมพรมวิหาร 4  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต1 ตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561