ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference รับนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

วันนี้ (28 มกราคม 2564)  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้นายมิน  ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างเวลา 14.30-17.30 น. โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)  มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การดำเนินงาน TPMAP ปัญหาอุปสรรคของจังหวัด    สำหรับเขตตรวจราชการที่ 2  (จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม และสมุทรปราการ) และเขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)  ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม