ตรวจเยี่ยมราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ วัดวังน้ำเขียว และ โรงเรียนวัดหนองศาลา

ตรวจเยี่ยมราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนคุณภาพชุมชน   ณ วัดวังน้ำเขียว และ  โรงเรียนวัดหนองศาลา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 28 มกราคม 2564  นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์      สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วม คณะ ตรวจเยี่ยมราชการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว และหนองศาลา       เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนคุณภาพชุมชน พื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   โดยมีนายพยงค์ แก่นสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว   นางสาวฉันทนา ภุมมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา  คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลในเชิงลึก  รวมทั้งดูสภาพพื้นที่ของโรงเรียนตามความเป็นจริง

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1