ผอ.สพป.สร. 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร. ขนาดเล็กในสังกัด

วันที่  17  ธันวาคม  2561  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จำนวน  3  โรงเรียน  ประกอบด้วย  ร.ร.บ้านลุมพุก  อ.เมืองสุรินทร์  ร.ร.บ้านระวี  อ.จอมพระ  และ ร.ร. บ้านโคกกรวด  อ. เขวาสินรินทร์  วัตถุประสงค์เพื่อ พบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  และสอบถามถึงสภาพปัญหาความต้องการ  รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูล  สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาต่อไป