สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด โดยมี มิสเตอร์ยาน กิลเบิร์ต ฟองเทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ นายเอกพันธ์ สัตตะพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทาง Modern Trade พร้อมคณะ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผมต้องขอชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของทั้งสองบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียน และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 570,000 บาท ให้แก่ สพฐ. เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพฐ. ต่อไป ซึ่งถึงแม้นว่า สพฐ. ได้ดำเนินการจัดให้มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็ตาม ก็ยังมีอีกหลายประการที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาในวันนี้ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนรายอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย


นายเอกพันธ์ สัตตะพิบูล (ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทาง Modern Trade) กล่าวว่า การที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” ขึ้นนั้น มีวัตถุประสงศ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพฐ. โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 65 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 49 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 570,000 บาท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่อไป คลิกชมคลิป

ฐิติมา ข่าว