สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกลี่ยอัตราพนักงานราชการ

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 และคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ สพป.พล.3 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก