สพป.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการนิเทศการศึกษา

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการ กตปน.ชุดใหม่ ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563