คณะติดตามการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษา ศธ.ลงพื้นที่โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม.14

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดระนอง ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ ลงพื้นที่ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนปากจั่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อดูข้อมูลและการดำเนินงานเชิงลึกของโรงเรียน โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย นางปราณี ประสิว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดร.สุรีรัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดระนอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลในเชิงลึก  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งได้มีการดูสภาพพื้นที่ของโรงเรียน  เรวดี…ภาพ / ข่าว