รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ฉวี สาธา ณ วัดคงคา ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณแม่ฉวี สาธามารดาของ นายกำธร สาธา ข้าราชการในสังกัดสำนักอำนวยการ สพฐ. ณ วัดคงคา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สรสิทธิ์(จอร์จ )ภาพ