ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching)

วันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching)ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯได้ให้คำแนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ระยะที่ 4  ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำแนะนำเป็น ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3