สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมอบรมครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้มีความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก