ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021

ด้วย สาธารณรัฐตุรกี ได้เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา ค.ค. 2021 ในระดับปริญญาตรี -โท – เอก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี