ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ด้วย ป.ป.ช. เชิญชวนบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความ ได้ที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย