รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563