สพฐ.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา เลขาฯ สกศ.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. สพฐ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกษร นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพฐ. เข้าร่วมพิธี