สพม.37 ร่วมประชมทางไกล VDO Conference จาก สพฐ. เรื่อง สำรวจข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่ประสงค์จะใช้ระบบ DLTV

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference สำรวจข้อมูลจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ที่ขาดครูและ/หรือครูไม่ครบวิชาเอก ที่ประสงค์จะใช้ระบบDLTV ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  โดยทางมูลนิธิฯจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการรับสัญญาน แผนการจัดการเรียนรู้และCD ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11:00น.  ณ ห้องประชุม3 สพม. 37