^^^^ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ 61 ^^^^

+++วันที่ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 08.45 น.     นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  ขต  1  ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561  และให้กำลัง  ร่วมเชียร์นักกีฬากระทรวงศึกษาธิการ ณ  อาคารศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน++ขอบพระคุณภาพจากผอ.ปิยะศักดิ์ พรหมมาแบนค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน