เปิดโครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program ปีงบประมาณ 2562 โดยสวนสัตว์อุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนในตำบลบึงมะลู

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการเปิดโครงการสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program ปีงบประมาณ 2562 โดยสวนสัตว์อุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนในตำบลบึงมะลู ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งได้รับความสนใจและมีนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนีี้เป็นจำนวนมาก