สพป.พิษณุโลก เขต 3 “Stand Alone” โรงเรียนห่างไกล ใส่ใจคุณภาพเยาวชน

ผอ. สุรินทร์  มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานเครือข่าย โรงเรียนอำเภอนครไทย 6 และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ออกเยี่ยมโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อตรวจพื้นที่โรงเรียนคุณภาพชุมชน ประเภทโรงเรียน Stand Alone  ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพที่อยู่ห่างไกล โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูล สำรวจสภาพแวดล้อม ความพร้อมในทุกด้าน ตลอดจนเยี่ยมชั้นเรียน พบปะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สมพร จันดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรอย่างดียิ่ง