ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ.(รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาฯ)เป็นตัวแทน สพฐ.รับมอบเงินบริจาค จากนายก้องภพ รื่นศิริ ประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพฐ. รับมอบเงินบริจาค จากนายก้องภพ รื่นศิริ ประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ จำนวน 100,000 บาทสำหรับปีการศึกษา 2562 สำหรับมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ก่อตั้งโดยคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่มูลมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 9 ได้รับทุนต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 มูลนิธิจะมอบเป็นทุนการศึกษาเป็นรายปี ๆ ละ 100,000 บาท แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมตอนปลาย 10 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท พิธีมอบทุนฯจัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ