สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะ สพฐ. ลงพื้นที่ ติดตามการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน คร้ังที่ 1

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ร่วมต้อนรับคณะ สพฐ. ลงพื้นที่ ติดตามการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน คร้ังที่ 1 ซึ่งเป็นนโยบายที่ สพฐ.กำหนดนโยบายปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตาม เน้นการบูรณาการในพื้นที่ให้เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซ้ำซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนจากสำนักติดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1