สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ดร.สนิท ประหา รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ผอ.โรงเรียนวัดเสนาสน์ นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายษิรวิช ธาราวริชสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเอกสารทางวิชาการและข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายเรวัต จันทวงษ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่ยื่นขอเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21/2560) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก